test

Natuurlijk Effectief

Een stabiele bloedsuikerspiegel is dé basis voor een gezonde, vrouwelijke hormoonbalans!

Pak je problemen bij de oorzaak aan. Kies voor informatie die wetenschappelijk onderzocht is en ga voor resultaten waarbij het vrouwelijk evenwicht gerespecteerd blijft.

Oorzaken E-Book

Disclaimer

PCOS-solutions besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. PCOS-solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

De informatie op www.pcos-solutions.nl  is bedoeld om degene die de kwaliteit van haar/zijn leven wil verbeteren door aan een gezonder lichaam te werken, te voorzien van een verzameling aan informatie die verspreid over het internet terug te vinden is. Alle informatie die je hier vindt is vergaard uit verschillende bronnen. Hieraan kunnen geen enkele aansprakelijkheden worden verbonden. De handreikingen, adviezen, opmerkingen en aanmoedigingen zijn vrijblijvend van aard en u blijft zelf verantwoordelijk voor hetgeen u met uw lichaam doet.

Met betrekking tot je medicijngebruik dien je altijd een reguliere arts te raadplegen en dit gebruik dan ook nooit te stoppen zonder overleg. Met betrekking tot het stellen van diagnosen: de informatie die ik gebruik is bedoeld als achtergrondinformatie en is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. De informatie is aanvullend op de reguliere behandeling i.p.v vervangend.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van PCOS-solutions.
PCOS-solutions  geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan PCOS-solutions verstrekt, worden opgenomen in de database van PCOS-solutions. Deze gegevens worden door PCOS-solutions gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de site van PCOS-solutions valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.